Cập nhật xshop :

- Fix lại bùa exp master 

- Bán 4 loại ngọc custom : skill,luck,ngọc thần loại 1,ngọc thần loại 2.

- Bán nguyên tố socket và khuôn 3

Hướng dẫn update : ae tải file update về giải nén ra và copy rồi chép đè lên thư mục cài Mu.